Zmiana w regulaminie rozgrywek Klasy Okręgowej, Klasy A i Klasy B

Ważną zmianę dla rozgrywek Klasy Okręgowej, Klasy A i Klasy B Seniorów wprowadził Łódzki Związek Piłki Nożnej.

W czasie zawodów mistrzowskich w sezonie 2016/2017 drużyny będą mogły dokonać wymiany 7 zawodników.

Uchwała Nr XVI/9/2016
z dnia 05 sierpnia 2016 r.
Komisji ds. Nagłych Łódzkiego Związku Piłki Nożnej
Na podstawie § 32 ust. 9 Statutu Łódzkiego Związku Piłki Nożnej uchwala się co
następuje:
I. W Uchwale nr XVI/38/2016 z dnia 20 czerwca 2016 r. Zarządu ŁZPN w sprawie
przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo ŁZPN na sezon 2016/2017
wprowadza się Aneks nr 1 w brzmieniu:

Aneks Nr 1
do
Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo ŁZPN
na sezon 2016/2017.
§ 35 dotychczasowe brzmienie:
1. W zawodach mistrzowskich seniorów w czasie trwania spotkania każda drużyna może
dokonać wymiany czterech zawodników, bez prawa powrotu ich do gry.
§ 35 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
1. W zawodach mistrzowskich IV ligi Seniorów w czasie trwania spotkania każda drużyna
może dokonać wymiany czterech zawodników, bez prawa powrotu ich do gry.
Natomiast w zawodach mistrzowskich klasy Okręgowej, klasy A, B Seniorów w czasie
trwania spotkania każda drużyna może dokonać wymiany siedmiu zawodników, bez prawa
powrotu ich do gry.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Prezes
Łódzkiego Związku Piłki Nożnej
Adam Kaźmierczak

Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Skierniewicach
ul. Pomologiczna 8
tel. 46 833 41 70, kom. +48 505 171 045
ozpnskierniewice@gmail.com

http://ozpnskierniewice.pl


nr konta bankowego: 34 1020 4580 0000 1402 0010 9090
NIP: 8361610959, KRS: 0000089398, REGON: 750186231