Program Klub 2019

Ministerstwo Sportu i Turystyki do 15 marca 2019 będzie przyjmowało wnioski do czwartej edycji programu Klub, w ramach którego jest dofinansowywana działalność związana z upowszechnianiem sportu dzieci i młodzieży.

Z pieniędzy MSiT można dofinansować wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe, organizację obozów sportowych i/lub zakup sprzętu sportowego. Na wynagrodzenia kluby jednosekcyjne mogą otrzymać do 6 tys. zł, a wielosekcyjne do 9 tys. zł. Dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego lub organizacji obozu to odpowiednio 4 tys. zł i 6 tys. zł. Łącznie kluby jednosekcyjne mogą więc otrzymać 10 tys. zł, a wielosekcyjne 15 tys. zł. Wysokość dofinansowania nie może jednak przekroczyć 90 proc. całkowitych kosztów związanych z realizacją zadania.

Program jest skierowany do klubów sportowych działających przez co najmniej 3 lata w formie stowarzyszenia oraz prowadzących szkolenie sportowe dzieci i młodzieży do lat 18. O wsparcie z programu Klub mogą się starać podmioty, które w poprzednim lub bieżącym roku otrzymały maksymalnie 200 tys. zł dotacji ze środków publicznych.

 

Wnioski można składać do 15 marca 2019.

Szczegóły dot. oferty znajdują się na stronie MSiT

(https://msit.gov.pl/pl/aktualnosci/7944,Ruszyl-nabor-wnioskow-do-Rzadowego-Programu-KLUB-edycja-2019.html).

Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Skierniewicach
ul. Pomologiczna 8
tel. 46 833 41 70, kom. +48 505 171 045
ozpnskierniewice@gmail.com

http://ozpnskierniewice.pl


nr konta bankowego: 34 1020 4580 0000 1402 0010 9090
NIP: 8361610959, KRS: 0000089398, REGON: 750186231